Szanowni Państwo,
 
W imieniu Zespołu Projektu pragnę zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami wykładowymi dotyczącymi zagadnień onkologicznych w najczęściej występujących lokalizacjach zachorowań nowotworowych. 
Materiały zostały opracowane w ramach realizacji zadań projektu „Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji / Onkologische Versorgung ohne Grenzen – Zusammenarbeit von Institutionen, Experten und Verwaltungen”.
Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV, a jego głównym celem jest transgraniczna współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi lekarzami/ekspertami z instytucji regionu przygranicznego w celu poprawy wyników leczenia pacjentów nowotworowych.