Naszym głównym celem jest zapewnienie i doskonalenie ogólnokrajowej , wysokiej jakości opieki nad chorymi na nowotwory we wschodniej Brandenburgii.

Aby osiągnąć ten cel, nasze centrum nowotworów podejmuje następujące zadania (statut):

 • koordynacja i intensyfikacja przedmiotowej i interdyscyplinarnej współpracy wszystkich instytucji i lekarzy zaangażowanych w walkę z nowotworami
 • wykorzystanie, dostosowanie, rozpowszechnianie i wdrożenie najnowszych metod leczenia onkologicznego (wytyczne, standardy diagnostyki, terapii i opieki długoterminowej)
 • regularne szkolenia dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i osób dotkniętych chorobą
 • cotygodniowa organizacja interdyscyplinarnych konferencji onkologicznych
 • dokumentacja wszystkich przeprowadzanych, interdyscyplinarnych metod leczenia nowotworwów w regionalnym rejestrze raka w celu ciągłej oceny jakości opieki onkologicznej
 • wspieranie regionalnych centrów raka narządów w zapewnianiu jakości i certyfikacji
 • biuro rejestracji Kliniki HELIOS w Bad Saarow dla klinicznego rejestru raka Berlin / Brandenburgia
 • intensywna współpraca między lekarzami szpitalnymi a lekarzami w poradniach lekarskich w celu zapewnienia wysokiej jakości leczenia między instytucjami
 • udział, promocja i wsparcie badań klinicznych, projektów badawczych, onkologicznych środków zapobiegawczych (badań przesiewowych) i zorganizowanych programów leczenia (DMP rak piersi)
 • edukacja i public relations dla osób dotkniętych chorobą, promocja i wsparcie lekarzy w poradniach lekarskich, a także grup samopomocy i hospicjum w regionie
 • wymiana i współpraca z innymi ośrodkami nowotworowymi i onkologicznymi w Niemczech, Niemiecką Pomocą Onkologiczną i Niemieckim Towarzystwem Onkologicznym